Forteljarane

Kvar forteljar blir beden om å signera ein standard avtaletekst som kan tilpassast slik forteljaren ynbskjer. Hovudprinsippet er at det er forteljaren og intervjuaren som eig opphavsretten til opptaket. Bergen Sjøfartsmuseum, Norsk Folkemuseum og/eller Memoar kan få ein bruksrett til opptaket. Det kan også bli delt på internett  med vanleg Creative Commons-lisens. Memoar oppmodar alle forteljarar til dette siste - og dei som blir delte, blir også publiserte på denne sida. 

Publisert i 2019:

 • Halle Thon Gundersen Om bruk av materialet: Dersom nokon ynskjer å bruka dette materialet i utstillingar, vidare formidling eller publisering, må Halle Thon Gundersen kontaktast.  Halle Thon Gundersen vaks opp i ...
  Lagt inn 11. mai 2019, 22:44 av Bjørn Enes
 • Helge Brudvik Helge Brudvik gjekk til sjøs som 17-åring, på MS Taranger, tilhøyrande  Westfal-Larsens rederi i Bergen. Den gjekk i Inter Ocean Line, mellom Europa og den amerikanske austkysten ...
  Lagt inn 10. mai 2019, 06:04 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 2 av 2. Vis mer »

Publisert i 2018:

 • Kjersti Selvik Wengshoel Kjersti Selvik Wengshoel begynte i Stavangerske Dampskipsselskap i 1990, som vaskedame på ferja som den gongen gjekk mellom Lauvvik, Forsand og Oanes. Etterkvart løyste ho meir og meir av på ...
  Lagt inn 6. mai 2018, 00:40 av Bjørn Enes
 • Arnhild Vada Eggum Fyrste sommarjobben til Arnhild Vada Eggum var på Hurtigruten. Ho tok gymnaset, og forsøkte seg eit år på hotell på Sunndalsøra. Men det var kjedelig. Ho ville til sjøs att ...
  Lagt inn 3. mai 2018, 06:56 av Bjørn Enes
 • Ingebjørg Sæther Ingebjørg Sæther vart fødd i Sauda, og sjølv om store deler av oppveksten var i Vegårshei, var ho med familien attende til Sauda kvar einaste sommar. Det var også dit ...
  Lagt inn 30. apr. 2018, 00:43 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 3 av 3. Vis mer »

Publisert i 2017:

 • Ernst Reiten Skage Ernst Reiten Skage ble født av norsk mor og tysk far i 1944 og vokste opp hos besteforeldrene på et småbruk i Kvikne, helt nord i Hedmark. Her fikk han ...
  Lagt inn 28. apr. 2018, 00:38 av Bjørn Enes
 • Per Gustav Steimler - Del 2 I oktober 2015 fortalde Per Gustav Steimler om sitt liv i handelsflåten, frå fyrstereisa i 1962 til han gjekk over til forsyningsskip i Nordsjøen i 1976.  I dette opptaket frå ...
  Lagt inn 23. okt. 2018, 00:02 av Bjørn Enes
 • Bjørn Henning Stockmann 37 år gamle Bjørn Henning Stockmann er ikke helt sikker på hvorfor det ble sjøen for hans del. Men han tok i alle fall Bergen maritime skole etter ungdomsskolen og ...
  Lagt inn 28. apr. 2018, 00:10 av Bjørn Enes
 • Tom Grasbakken Tom Grasbakken hadde aldri sett havet da han som 15-åring mønstret på. Han vokste opp på et småbruk ved Lillehammer og dro ut som førstereisgutt fra Porsgrunn i 1955 ...
  Lagt inn 27. apr. 2018, 23:10 av Bjørn Enes
 • John Arne Hegg John Arne Hegg reiste ut som 15-åring i 1957. Han hadde aldri vore i tvil om at han ville bli sjømann, og gjekk rett frå Framhaldsskulen til si fyrste ...
  Lagt inn 27. apr. 2018, 23:10 av Bjørn Enes
 • Edmund Hellman Edmund Hellman hadde knapt sett sjøen då han bestemte seg for å ta eit firemånaders kurs på Risøy Folkehøgskule for sjøfolk i 1954. Fire månader seinare fekk han si fyrste ...
  Lagt inn 6. jun. 2018, 08:46 av Bjørn Enes
 • Nils Audun Mugaas Vassenden Vassenden vaks opp i Klokkarvik på Sotra, der mineleggaren KNM Tyr var stasjonert då det nærma seg krigsutbrotet. Han vart kjend med styrmannen ombord, og var augevitne til deler av ...
  Lagt inn 5. apr. 2019, 04:18 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 7 av 7. Vis mer »

Publisert i 2016

 • Sigurd Skagen Sigurd Skagen syrgde for å få tatt realskulen før han gjekk til sjøs som messegutt i 1953. Det var ikkje i byssa han ville, og etter tre månader fekk han ...
  Lagt inn 27. apr. 2018, 22:33 av Bjørn Enes
 • Olav Vindedal Olav Vindedal sigla som telegrafist i fem år før han begynte på mannskapskontoret hos Hilmar Reksten i 1962. Der avanserte han etter kvart til personaldirektør. Han var med Reksten til ...
  Lagt inn 27. apr. 2018, 22:29 av Bjørn Enes
 • Gustav Jørgen Myklebust Det mest dramatiske i Myklebust si forteljing må vere kollisjonen då hans båt, MS "Jalanta" (Anders Jahre) vart delt i to av cruisedamparen "Constitution" i tett tåke i East River ...
  Lagt inn 28. apr. 2018, 00:25 av Bjørn Enes
 • Ludvig Myrland I dette opptaket fortel Ludvig Myrland om barndom i slutten av dei harde trettiåra, oppvekst under krigen i Svaneviken på Minde, lysta på sjølivet i dei fyrste etterkrigsåra, fyrstereisa som ...
  Lagt inn 8. okt. 2019, 14:24 av Bjørn Enes
 • Paal "Pablo" Strand Paal Strand reiste til sjøs 15 år gammal i 1961, og blei verande sjømann heilt til 2006. Han seilte både på dekk og i maskin, som dekksgutt, motormann, maskinassistent, båtsmann ...
  Lagt inn 28. apr. 2018, 00:27 av Bjørn Enes
 • Ole Christian Næss Ole Christian Næss reiste ut som styrmannsaspirant hos Wilhelmsen i 1968. Det var ein heilt ny måte å reise ut på, som vart introdusert på same tid som dei store ...
  Lagt inn 27. apr. 2018, 23:16 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 6 av 6. Vis mer »

Publisert i 2015

 • Håkon Drange Håkon Drange var 16 år då krigen slutta. Det var vekebladet "Skib O' Hoi" som planta lysta til sjølivet i han. Men han måtte vente til han var 18 før ...
  Lagt inn 24. apr. 2018, 09:38 av Bjørn Enes
 • Per Gustav Steimler - Del 1 Per Gustav Steimler reiste ut alt som 15-åring, i sommarjobb på Hurtigruten, året etter,  juni 1962 reiste han for godt. Han skofta dei tre siste dagane av ungdomsskulen for ...
  Lagt inn 9. apr. 2019, 05:01 av Bjørn Enes
 • Audun Trygve Olsen Audun Trygve Olsen er pensjonert sjømann. Han reiste ut fyrste gong som dekksgut i 1967. Han var då 18 år gamal, båten heitte MT"Vinga" - ein solventtankar frå Mowinkel rederi ...
  Lagt inn 28. apr. 2018, 00:29 av Bjørn Enes
 • Bjørn Haave Bjørn Haave er sjømann fra Tønsberg. Faren og flere i familien var hvalfangere, men det frista ikke unge Bjørn. Alt da han var ti år gamal bestemte han seg for ...
  Lagt inn 11. mai 2019, 23:17 av Bjørn Enes
Viser innlegg 1 - 4 av 4. Vis mer »

Innlegg uten navn

lagt inn 14. okt. 2017, 01:52 av Bjørn Enes

1-1 of 1